Är det så att ni ska bygga nytt, bygga till eller bygga om så kan det vara bra att ha en kontrollansvarig för bygglov. En kontrollansvarig för bygglov kan ni få hjälp med hos PBK. De kan hjälpa er med allt från själva bygglovsansökan till slutbesked. De flesta byggen idag kräver bygglov för det som ska göras. I och med det så ska även kontroller göras. Om krav finns på bygglov så måste du ha en certifierad kontrollansvarig. Det är den personens som ska göra de besiktningar som måste utföras. Inom byggen är det idag flera saker som måste kontrolleras. Bland annat förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning och så vidare. Om ni är i behov av ett bygglov så ska en ansökan skickas in. Det kan vara svårt att veta exakt hur man ska göra. Men det kan ni få hjälp med.

Anlita en kontrollansvarig som kan detta med bygglov

Om ni vill ha en kontrollansvarig för bygglov, anlita då PBK. De kan hjälpa er med ert projekt. De kan bland annat bistå med en certifierad kontrollansvarig enligt PBL. De kan även hjälpa er med er ansökan samt upprätta ett förslag på en kontrollplan. De kan även hjälpa er med tolkning av detaljplan så väl som fuktskyddsbeskrivning och brandskyddsbeskrivningar. De kan också bistå med råd och tips. En kontrollansvarig är något alla byggen måste ha. De ska tillsammans med byggherren ta fram förslag för kontrollplan och se till att det följs.  Därefter ska denna person även dokumentera samt ge utlåtande. PBK hjälper er gärna med att skapa en enkel bygglovsprocess. Om ni vill veta mer, besök deras sida eller kontakta dem direkt.